O nás

O nás

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. je advokátní kanceláří, která nabízí svým klientům právní poradenství v poměrně širokém spektru – korporátní právo, nemovitosti, trestní právo, pracovní právo, právo měst a obcí, zdravotnické právo a další včetně zastupování ve sporech všeho druhu.

Advokátní kancelář je jednou z největších advokátních kanceláří v Libereckém kraji s celorepublikovou působností a portfoliem domácích i zahraničních klientů z řad úspěšných podnikatelů. Advokátní kancelář používá moderní přístup k poskytování právních služeb, včetně využití moderních technologií při kontaktu s klienty.

Tým SPOLAK advokátní kancelář s.r.o.

Advokátní kancelář byla založena třemi zakládajícími partnery a v současné době spolupracuje s dalšími šesti advokáty a dvěma koncipienty. Celkem pak zaměstnává 17 stálých zaměstnanců a dále spolupracuje s několika studenty práv a externisty. Je tak zajištěna plná zastupitelnost, dohled odborníka v oboru a v případě potřeby i možná volba nejvhodnějšího a stylem práce nejbližšího pracovníka.

Personální kvantita a kvalita kanceláře umožňuje diverzifikaci právních oblastí a v tomto smyslu nabízí odborníky na jednotlivé právní obory a zastupitelnost jednotlivých pracovníků kanceláře, čímž je zajištěna časová operativnost řešení požadovaných úkolů klienta spočívající jednak v krátké reakční době skutečně urgentních kauz, ale také řádné splnění zadání v klientem dohodnutých termínech plnění.

Spolupracujeme také s odborníky v ekonomickém poradenství (daňoví poradci a auditoři), v právním sektoru (notáři, exekutoři i externí právníci a spolupracující advokátní kanceláře) a v neposlední řadě i s dalšími odborníky (znalci a techničtí poradci), a to vše za účelem poskytnutí kvalifikované a odpovědné právní pomoci.

Samostatnou kapitolou, na kterou advokátní kancelář dbá, je absolutní důvěrnost a mlčenlivost, týkajících všech informací řešených v jednotlivých kauzách klienta, která je pro kancelář nejen zákonnou povinností, ale i stěžejním principem práce všech zúčastněných osob.

Pro BONO

Pro BONO

Součástí firemní kultury SPOLAK advokátní kanceláře s.r.o. jsou projekty a akce, na kterých se advokátní kancelář podílí, neboť věří, že mají hlubší společenský smysl. Toho chceme dosáhnout nejen finančním přispíváním do kultury, sportu a neziskového sektoru, ale i tím, že se těchto projektech a akcích účastníme a spolupracujeme na nich. Takovou činností se snažíme zlepšit životní úroveň ve svém bezprostředním okolí, ve městě a kraji, ve kterém působíme a pomáháme tam, kde to podle nás vhodné. Mezi zmíněné projekty a akce patří mimo jiné:

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. je aktivním sponzorem chovu koní společnosti SAPRIL EKO s.r.o.

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. je aktivním sponzorem volejbalového týmu VK Dukla Liberec, tedy Mistra ČR ve volejbale mužů v sezóně 2014/2015 a obhájce titulu v sezóně 2015/2016.

SPOLAK advokátní kancelář dále tradičně sponzoruje akci a tým „Skládačky“, který je postavený v rámci závodu a projektu Opel Handy Cyklomaraton.

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. ve spolupráci s JEŠTĚD 73 o.s. přispěla na restauraci významné architektonické památky na vrcholku stejnojmenné hory, přičemž podporuje myšlenku občanského sdružení navrátit horskému hotelu původní podobu.

Dále přispívá na provoz dětského domova Sluníčko v Liberci. Podporujeme též Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.s., svojí bezplatnou právní poradnou pro ty jeho členy, kteří se ocitnou v nouzi nebo tísnivé životní situaci.