Starosti nechte na nás,
naši advokáti si poradí.

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. je dlouhodobým a úspěšným hráčem na poli trestního práva, pracovního práva a hospodářské kriminality.

Naše službyNáš tým

Vítejte na stránkách Spolak s.r.o.!

Korporátní právo

Pomoc při nakládání s obchodními společnostmi a spolky od okamžiku volby jejich formy a nastavení vnitřní struktury až po změny statutárních orgánů a dispozice s obchodními podíly ve společnostech.

Více informací

Pracovní právo

Pomoc při sestavení a uzavírání pracovních smluv, vydávání vnitřních předpisů zaměstnavatelů, pracovních řádů a dalších pracovněprávních dokumentů.

Více informací

Trestní právo

Komplexní obhajoba v trestních řízeních, zastupování poškozených subjektů, uplatňování nároků na náhrady škody v adhezním řízení a další činnosti.

Více informací

Novinky

8
čer

Uzavření kanceláře 7.7.2023

Vážení klienti a obchodní přátelé, dovolujeme si Vás informovat, že naše kancelář bude dne 7.7.2023 z provozních důvodů uzavřena. .

Od pondělí 1.7.2023 Vám budeme k dispozici dle běžné otevírací doby.

1
pro

Praxe pro studenty

Pro studenty právnických fakult nabízíme praxi s možností pokračování v rámci koncipientské praxe po ukončení studia - viz. odkaz níže:

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=26428

30
lis

Změna provozní doby prosinec 2022

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. přeje všem svým klientům příjemné a radostné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce 2023. Současně si Vás dovolujeme upozornit na změnu provozní doby po dobu vánočních svátků:

19.-.21.12.2022 otevřeno od 7,30 - 18,00 hod.

22.12.2022 otevřeno od 7,30 do 11,00 hod.

23.-26.12.2022 zavřeno

27.-29.12.2022 otevřeno od 7,30 do 16,00 hod.

30.12.2022-1.1.2023 zavřeno

K dispozici Vám budeme opět od 2.1.2023 dle běžné otevírací doby

Děkujeme za pochopení SPOLAK advokátní kancelář s.r.o.

15
zář

Hledáme nového člena týmu

Do našeho týmu přijmene novou kolegyni či kolegu na pozici advokátní koncipient/ka. Zájemci mohou zasílat své životopisy na e-mail sekretariat@spolak.eu. 

O nás

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. je full service advokátní kanceláří, která nabízí svým klientům právní poradenství a zastupování v širokém okruhu případů včetně vyjednávání obchodů, práva společností, fúzí a akvizic, veřejných zakázek, bankovního práva, práva nemovitostí a stavebního práva, vymáhání pohledávek a insolvencí, pracovního práva, zastupování ve sporech všeho druhu a mnoha dalších.

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. je jednou z největších advokátních kanceláří v Libereckém kraji s celorepublikovou působností a portfoliem domácích i zahraničních klientů z řad úspěšných podnikatelů.

Advokátní kancelář používá moderní přístup k poskytování právních služeb, včetně využití moderních technologií při kontaktu s klienty.

Více informací

Náš tým

Mgr. Martin Vondrouš
Mgr. Martin Vondrouš
partner – senior advokát

Zakládající partner, specializuje se na oblasti obchodně-právní agendy pro velké korporátní klienty AK, akvizice, fúze, právo nemovitostí se zaměřením na development.

Mgr. Martin Vondrouš je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře a advokacii se věnuje téměř 20 let, a to s akcentem na obchodně-právní agendu poskytovanou velkým korporátním klientům AK a na zajišťování komplexních služeb pro klienty. Jeho specializací kromě korporátního práva a nemovitostních a developerských projektů, je právní poradenství obchodně-právní povahy pro podniky pohybující se jak v automotive, tak i v navazujících odvětvích včetně strojních a výrobních. Dlouholetou zkušenost má i v realizaci výběrových řízení a veřejných soutěží. Osobně se angažuje v jednotlivých případech, a to i včetně zastupování klientů při soudních, rozhodčích, správních, insolvenčních a jiných obdobných řízeních. Sám je pak i rozhodcem při ČLFA.

Mgr. David Rolný
Mgr. David Rolný
partner – senior advokát

Zakládající partner, provádí pro klienty risk assessment, zaměřuje se na poradenství v automotive a poskytuje právní služby v oblasti zdravotnického práva.

Mgr. David Rolný je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře. V advokacii působí již od roku 2000. Má mnohaleté zkušenosti s agendou týkající se komplexní správy pohledávek klientů. Mimo jiné se zabývá klasickou spornou agendou, včetně rozhodčích řízení a insolvence. Provádí risk assessment v rámci uplatnění pohledávek a strategických záměrů svých klientů. Od počátku své praxe se zaměřuje na obecnou právní agendu podnikatelských subjektů působících v automotive zahrnující komplexní právní poradenství především v oblasti závazkového práva. Poskytuje poradentství ohledně zdravotnického práva.

Mgr. Jiří Dousek
Mgr. Jiří Dousek
partner – senior advokát

Zakládající partner se zaměřením na civilní, obchodní a trestní právo, který poskytuje klientům komplexní právní zastoupení a služby.

Mgr. Jiří Dousek je jedním ze zakládajících partnerů naší advokátní kanceláře. V advokacii působí od roku 1998, a to zejména se zaměřením na oblasti civilního, obchodního a rovněž trestního práva, v nichž našim klientům poskytuje komplexní právní poradenství a služby, včetně jejich osobního zastupování v rámci soudních, rozhodčích či správních řízení.

JUDr. Klára Papoušková Hulswitová
JUDr. Klára Papoušková Hulswitová
advokátka

Specializuje se zejména na oblast pracovního práva, oblast závazkového a obchodního práva a na zastupování klientů v soudních sporech.

JUDr. Klára Papoušková Hulswitová je trvale spolupracující advokátkou, která působí v oblasti advokacie již cca 20 let. S naší advokátní kanceláří spolupracuje od jejího založení. Specializuje se zejména na oblast pracovního práva, oblast závazkového a obchodního práva a na zastupování klientů v soudních sporech. V rámci pracovněprávního poradenství připravuje pracovněprávní dokumentace pro klienty (např. pracovní smlouvy a další dokumenty a listiny, popřípadě vnitřní předpisy v této oblasti), provádí revize stávajících pracovněprávních dokumentů a poskytuje právní rozbory, stanoviska a poradenství v oblasti pracovního práva. V oblasti závazkového a obchodního práva se specializuje zejména na sepis smluvních dokumentů (obchodních smluv apod.), jakož i na kontrolu a revize předložených smluvních dokumentů. Součástí její agendy je též oblast zastupování klientů v soudních řízeních a obhajoba v trestním řízení.

Mgr. Markéta Vondroušová
Mgr. Markéta Vondroušová
advokátka

Specializuje se na oblast pracovního práva, spornou agendu a přípravu smluvních dokumentů zejména pro podnikatelské subjekty.

Mgr. Markéta Španihelová je trvale spolupracující advokátkou, která v advokátní kanceláři působí od roku 2008. Její specializací je agenda pracovního práva, v rámci kterého se zabývá zejména přípravou a revizemi pracovněprávních dokumentů, a to od pracovních smluv, přes ukončování pracovních poměrů, po kompletní přípravu pracovních předpisů zaměstnavatele. Od začátku svého působení v advokátní kanceláři se též zabývá spornou agendou, kdy zastupuje klienty v soudních řízení, a to nejen v rámci pracovněprávních vztahů, ale i v rámci jiných soudních řízení. Podstatnou část její agendy tvoří také příprava smluvních dokumentů, a to zejména pro podnikatelské subjekty. Tato advokátka se věnuje, společně s dalšími členy advokátní kanceláře, vymáhání pohledávek klientů.

Mgr. Jan Matzner
Mgr. Jan Matzner
advokát

Zaměřuje se na trestní právo, insolvenční řízení a občanské právo, včetně sepisování a revize smluvních dokumentů a zastupování klientů v soudních sporech.

Mgr. Jan Matzner je zapsán v seznamu advokátů od 18.1.2017, již od počátku jako trvale spolupracující se SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. V oblasti advokacie se pohybuje od 2.4.2013. Ve své praxi se zaměřuje především na právo trestní, přičemž vykonává obhajobu osob stíhaných jak pro násilné nebo mravnostní trestné činy, či jednání proti veřejnému pořádku, tak pro trestnou činnost spadající do oblasti majetkové či hospodářské kriminality. Dalším pilířem jeho praxe je oblast insolvencí, kde je schopen poskytnout komplexní právní pomoc při sepisování dlužnických i věřitelských insolvenčních návrhů (včetně návrhu na povolení oddlužení) a zastupování v následném řízení i při uplatňování pohledávek a vedení incidenčních sporů všeho druhu. Nedílnou součást jeho agendy pak tvoří právo občanské, jednak sepisování a revize smluvních dokumentů, jednak zastupování klientů v soudních sporech od vymáhání pohledávek, přes spory sousedské, právo rodinné až po komplexní spory z obchodní činnosti.

Mgr. Lucie Vaculíková, LL.M.
Mgr. Lucie Vaculíková, LL.M.
advokátka

Specializuje se na zdravotnické právo, právo závazkové a obchodní. V oblasti závazkového práva se věnuje zejména sepisu a revizi smluvních dokumentů.

Mgr. Lucie Vaculíková, LL.M je advokátkou trvale spolupracující s naší kanceláří, která v naší kanceláři působí od roku 2014 (od 2014 do 2017 jako advokátní koncipientka a od 2017 jako trvale spolupracující advokátka). Během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala studijní pobyt na univerzitě Ludwig-Maximilians-Universität München, kde získala Zertifikat im deutschen Recht (Certifikát v oblasti trestního práva, veřejného práva a práva občanského v Německu). Následně na této univerzitě získala mezinárodně uznávaný postgraduální akademický titul LL.M. (Master of Laws). Po ukončení studií působila v advokátní kanceláři Noerr, s.r.o., kde se věnovala především poskytování právních služeb v oblastech korporátního práva. Pracovala též jako právník na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví, kde se věnovala problematice regulace cen a úhrad léčivých přípravků. Specializuje se na zdravotnické právo, právo závazkové a obchodní. V oblasti závazkového práva se věnuje zejména sepisu, kontrole a revizi smluvních dokumentů. Právní služby poskytuje v českém, německém a anglickém jazyce.

Mgr. Zuzana Tůmová
Mgr. Zuzana Tůmová
advokátka

Specializuje se na trestní, občanské právo a právo nemovitostí. V těchto oborech poskytuje komplexní právní zastoupení.

Mgr. Zuzana Tůmová je trvale spolupracující advokátkou, která s naší advokátní kanceláří spolupracuje již řadu let, nejprve v rámci praxe při studiu Masarykovy univerzity v Brně, následně na pozici koncipientky a od ledna 2020 jako trvale spolupracující advokátka. Věnuje se generální praxi se specializací zejména na oblast trestního a občanského práva. V oblasti občanského práva se zaměřuje především na revizi a sepisování smluvní dokumentace k věcným právům k nemovitým věcem (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene, aj.), včetně poskytnutí advokátní úschovy a provedení zápisů v katastru nemovitostí, a právní pomoc a porady týkající se rozvodu manželství, úpravy péče o nezletilé a vypořádání společného jmění manželů, jakož i vymáhání pohledávek a zastupování klientů před soudy či rozhodci, včetně výkonu rozhodnutí. Dále se zaměřuje na právo trestní, v rámci kterého klientům poskytuje obhajobu po celou dobu trestního řízení, jakož i zastoupení poškozeného v trestním řízení a uplatnění tak jeho práv.

JUDr. Kateřina Malá
JUDr. Kateřina Malá
advokátka

Specializuje se na správní právo s důrazem na právo obcí a měst a na veřejné zakázky a dále na občanské právo. V těchto oborech poskytuje komplexní právní zastoupení

Kateřina Malá vystudovala obor právo a právní věda, dále také obor politologie. Před působením v AK pracovala v Poslanecké sněmovně ČR a dále jako právnička města s rozšířenou působností. Její zaměření v rámci advokátní kanceláře je zejména na oblast správního práva s důrazem na právo obcí a měst. Dále se zaměřuje na občanskoprávní oblast včetně přípravy smluvní dokumentace a sporné agendy.

Mgr. Tereza Hamplová
Mgr. Tereza Hamplová
advokátka

Specializuje se na trestní právo a občanské právo se zaměřením na zdravotnické právo, práva k nemovitostem a vymáhání pohledávek a řešení dluhů.

Mgr. Tereza Hamplová je advokátkou trvale spolupracující s naší advokátní kanceláří. Již během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze dlouhodobě působila jako praktikantka v advokátní kanceláři s generální praxí v Praze. Po ukončení studia nastoupila jako exekutorský koncipient a následně od roku 2016 po složení exekutorských zkoušek jako exekutorský kandidát u soudního exekutora Mgr. Petra Polanského. Od roku 2014 působí též jako dobrovolný právní poradce v Bílém kruhu bezpečí, organizaci na podporu obětem trestných činů. V rámci své praxe poskytuje komplexní právní služby v oblasti občanského práva od přípravy smluvní dokumentace, po zastupování klientů před soudy a dalšími institucemi. V rámci řešení dluhů či uplatňování pohledávek poskytuje právní služby v oblasti exekucí a insolvenčního práva. Dále se zaměřuje na právo zdravotnické a právo trestní, v rámci kterého poskytuje obhajobu osobám obviněným, jakož i zastoupení poškozeného v trestním řízení.